::งานนโยบายและแผน::
แบบฟอร์มการระดมสมองเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัยตามกระบวนการอริยสัจสี่ PDF Print E-mail
Written by plan   
Monday, 12 November 2018 07:05

คลิกที่นี่...

 
แบบฟอร์มการจัดทำคำของบประมาณ (เงินรายได้และเงินรายจ่าย) ประจำปี 2563 PDF Print E-mail
Written by plan   
Tuesday, 07 August 2018 08:10

คู่มือการกรอกแบบฟอร์มเสนอขอโครงการ

ง.2-1 (ครุภัณฑ์)

ง.3 (สิ่งก่อสร้าง)

ง.11 (หารายได้)

แบบฟอร์มเสนอคำขอโครงการ

Last Updated on Tuesday, 07 August 2018 08:12
 
แผนปฏิบัติการประจำปี 2561 (ปรับปรุงตัวชี้วัด) PDF Print E-mail
Written by plan   
Friday, 15 June 2018 13:55

คลิกที่นี่...

Last Updated on Monday, 16 July 2018 09:14
 
แผนกลยุทธ์สำนักงานวิทยาเขต 2561-2565 (ปรับปรังตัวชี้วัด) PDF Print E-mail
Written by plan   
Friday, 15 June 2018 13:50

คลิกที่นี่...

Last Updated on Monday, 16 July 2018 09:14
 
แบบฟอร์มความต้องการงบลงทุนระยะ 5 ปี (พ.ศ.2562-2566) PDF Print E-mail
Written by plan   
Monday, 12 March 2018 02:54

คลิกที่นี่........

Last Updated on Monday, 12 March 2018 08:17
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 Next > End >>

Page 2 of 6